X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Seninle bir hayat kurmak istiyorum!

Elif'in her anında yanında olan ve ona olan ilgisini itiraf eden Bahadır, sonunda ondan gelen hamle amacına ulaşıyor. Elif, Bahadır'ın ilgisi karşısında artık daha fazla duygularını saklayamıyor. Zamanla Bahadır'dan hoşlanmaya başlayan Elif, onunla bir hayat kurmak istediğini itiraf edince ise olanlar oluyor. Elif'ten duyduğu bu sözlerle mutluluktan deliye dönen Bahadır, onunla kurduğu hayallere de adım adım yaklaşıyor.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Leman, Elif'in amcasına yüklü miktarda para vermiştir

FRAGMANLAR