X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Bu senin babalık sınavın!

Halil, torunu Ali ile ilgili kararını vermiştir. Derya'nın günahı olarak gördüğü küçük Ali'yi cami avlusunda bırakır. Yüreği güzel Yaren ise, Derya'dan emanet yeğenini bırakma niyetinde değildir. Halil, Yaren'i Ali'yi bırakması için uyarır. Yaren babasına gözyaşları içinde, erkek gibi büyüdüğünden kadınlığını ve babasının namusuna gölge düşürmemek için de özgürlüğünü nasıl kaybettiğini anlatır. Babasını, kızlarına değer vermemekle suçlar. Derya'nın, Halil'in katı kurallarını hiçe sayıp hayatı yaşamasını olumlar. Halil'e karar vermesi için "Ya kızlarını reddet, ya da bizi bağrına bas!" diyerek hayatının sınavını önüne sürer. Yaren'in korkusuzca konuşması babası Halil'in namusa olan bakış açısına sert bir cevap olur!  Halil, Yaren'in ayakları yere basan kadın kimliğini gördüğünde göz yaşları içinde ona olan hayranlığı bir kat daha artar. Halil seçimini yapar!

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
2. Bölümde Mehmet'in annesi, Derya'ya sessiz kalması için para teklif etmiştir

FRAGMANLAR