X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yaren ve Mehmet arasında öpücük tartışması!

Mehmet, babası Oğuz tarafından zorla evlendirilmek istediği Melisa'ya onu istemediğini kanıtlarcasına Yaren'i öper! Yaren neye uğradığını şaşırır. Önce Mehmet'i tokatlar, sonra da şirketi terk eder. Mehmet de peşinden çıkar. Ona olan biteni anlatmaya çalıştığında Yaren'in kendisini dinlemediğini görünce sırtladığı gibi teknesine götürür ve denize açılırlar!

Yaren ise, Mehmet ile ilgili düşüncelerini ağır bir dille söyler. Onu zengin şımarık çocuk suçlaması ile yargılar. Mehmet, Yaren'in söylediklerinden çok etkilenir. Ona ciddi ciddi hak vermeye başlar. Öpücük mevzusunun gerçek nedenini Yaren'e anlatır. Yaren'i ilk öpen kişinin kendisi olduğunu öğrendiğinde ise önce şaşırır, sonra yaptığı hareketin Yaren için ne kadar yaralayıcı olduğunu anlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Yaren'e, Derya'nın olayı ile ilgili yardım eden taksicinin adı Ramazan'dır

FRAGMANLAR