X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Halil ve Derya karşı karşıya!

Derya, oğlu Ali'yi almak için hastaneden kaçmıştır. Derya, Ali'yi aldıktan sonra Oğuz Karahan'ın planını yerine getiren Erdem ile birlikte boş bir binaya götürülür. Oğuz Karahan, Halil'i arayıp Derya'nın bulunduğu deponun adresini verir. Amacı, Halil'in kızı Deryayı öldürmesidir.

Derya, kucağında çocuğu Ali ile depodan çıkacakken babası Halil ile karşı karşıya kalır. Babasını elinde silahla tekrar gören Derya, ölümden korkmadığını ona hissettirir. Baba - kız karşı karşıya geçmişlerinin hesabını yapar. Derya, ona karşı hissettiği sevgiyi haykırırken, babası Halil öldürmek için gerekli sebepleri saymaktadır. Torunu ve ölen babası hakkındaki hikaye Halil'i biraz olsun yumuşatır. Derya, babasının silah tutan elini alıp yüreğinin üstüne koyar ve ondan kendisini öldürmesini ister.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Halil Uluçınar, Konyalıdır

FRAGMANLAR