X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Aşk cesaret ister!

Azize ve tüm Alpan Ailesi akşam yemeğindedir. Zeynep Hanım, Azize'den kendisini tanıtmasını ister. Asya, Azize'yi anne ve babası hakkındaki hikayesini anlatması için zorlar. Kartal, Asya'nın gerçek amacını anlayarak Azize'ye engel olmaya çalışır. Masadaki gerginlik Azize'nin anne ve babasının hikayesini anlatmasıyla daha da büyütür. Azize olanları üstü kapalı bir şekilde anlatır ve köşkü terk eder. Kartal peşinden giderek ona engel olmaya çalışır. Bu sırada Azize, Alpan Malikanesine intikam amacıyla girdiğini ve amacından saptığını anlattığı sırada Kartal'ın beklenmedik hareketiyle karşılaşır. Kartal, adamından aldığı silahı Azize'ye vererek intikamını almasını ister. İki aşık gözyaşları içinde bu sıkıntılı anı yaşarlar...

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR