X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

"Kuzey'in babası sensin!"

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Tuna ve Yıldız arasında büyük bir sır olan Kuzey'in gerçek anne ve babası artık ortaya çıkmıştır. Tuna, Balkan ve Barbaros'un Kuzey'e zarar vermesinden korkarak artık Adnan'a gerçekleri itiraf etmeye karar verir. Adnan, Kuzey'in kendi oğlu olduğunu öğrendiği an adeta şok yaşar. Tuna'ya karşı büyük bir öfke yaşayan Adnan, İskender başta olmak üzere herkese karşı gelerek Kuzey'i yanına almak için harekete geçer. 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR