X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor!

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Kartal, Azize'yi Balkan'dan korumak için annesinin evine götürür. Kartal, Azize'yi sakladığı ne varsa anlatması için zorlar. Azize ise farkında olmadan güven duyduğu Kartal'a sonunda her şeyi anlatır. Kartal, Azize'nin neden ısrarla evde kalmak istediğini artık anlar. Genç kızın ailesinin ve kardeşinin başına gelenlerden Alpanların sorumlu olması Kartal'ı derinden sarsar. Azize artık Kartal'dan hiçbir şeyi saklamaz ve kardeşini Barbaros'un elinden kurtarması için Kartal'dan yardım ister. Kartal, Yiğit'i kurtarabilecek mi?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR