X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Kartal, Azize uğruna ölecek mi?

Azize, ailesinin ve kardeşinin başına gelenleri Kartal'a anlatır ve ondan Yiğit'i kurtarmak için yardım ister. Kartal ve Azize, Kuzey'in yardımıyla Barbaros'un evine girerek Yiğit'i görürler. Azize kardeşinin yaşadığına sevinirken onu buradan çıkarmak istediğini anlatır. Ancak Yiğit, ailesinin katili olan Alpanlardan birini görünce Kartal'ı odadan kovar. Barbaros'a yakalanmamaları için bir an evvel Yiğit'i evden çıkarmak isterlerken hiç ummadıkları anda yakalanırlar. Kartal, Azize'ye yardım etmek isterken kendisini silahın önünde bulur. Kartal, vurulacak mı?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR