X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Kartal ve Balkan'ın Azize için büyük savaşı!

Azize 14 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Azize, Balkan'ın uyandığı andan itibaren günlerdir esir gibi yaşar. Balkan, Azize'den başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesini istemez. Ancak Kartal bu durumdan oldukça rahatsızdır. Balkan'ın yersiz çıkışları ve öfkesi Kartal'ın Azize'yi yanına çekmesiyle sonuçlanır. Azize'yi evden göndermek isteyen Kartal, Balkan'ın öfkesiyle karşı karşıya gelir. Azize ise her ne kadar zor durumda olsa da Alpanların evinden gitmek istemez. Balkan'ın Okan komiseri çağırmasıyla İskender'i tehdit eder ve Kartal'ın beklemediği bir hamle yaparak Azize'nin evden gitmesini engellemeye çalışır. Kartal, Azize'yi Balkan'ın elinden kurtarabilecek mi? 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR