X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir!

Kartal, Azize ve kardeşini Barbaros'un evinden götürmek istemektedir. Azize onun bu isteğine karşı koyar. Kardeşinin iyileşmesini bahane ettiğini düşünen Kartal asıl nedeni öğrenmeye çalışır. Azize inatla söylemez. Bu sırada Kartal inatlaşan Azize'yi sırtına yüklediği gibi kapıya götürmek ister. Azize bu davranışından dolayı hoşnut olsa da ondan kurtulmayı başarır. İki aşık birbirlerinin gözlerinin içinde kaybolurlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR