X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

İskender öldü mü?

İskender, yaşanan olaylar sonrası Balkan'ın öfkesiyle karşı karşıya kalır. Balkan ise babasına karşı hiç olmadığı kadar daha kızgın ve acımasızdır. İskender, Kartal ve Balkan'ın annesinin yaşadığını bildiği halde Balkan'dan saklamıştır. Balkan ise bu gerçeği öğrenir öğrenmez, İskender'in karşısına çıkar. Balkan'ın söyledikleri karşısında daha fazla dayanamayan İskender, yere yığılır. Balkan da adeta İskender'in ölümünü izler ve onu kurtarmak için çabalamak yerine tek başına bırakarak odayı terk eder.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR