X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Balkan, dağ evini basıyor, gerçeği öğreniyor!

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Kartal, Azize'yi annesinin evi olan bir dağ evine götürür. Balkan ise kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu hatırlar ve peşlerine düşer. Balkan, büyük bir öfkeyle dağ evini basar. Ancak Kartal ve Azize evden çıkmıştır. Kartal'ın annesinin bıraktığı mektupları okuyup odada bırakmasıyla Balkan da mektupları okur. Annesinin yaşadığını öğrenen Balkan, öfkeden deliye döner. Çünkü Balkan yıllarca annesinin kendisini kurtarmak için öldürüldüğünü bilir. Kartal ve Balkan bu gerçekle yüzleşir. Kartal'ın annesinin isteği üzerine bunu sakladığını söylemesi Balkan'ı daha da öfkelendirir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR