X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Balkan, Azize'yi hatırlıyor!

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Balkan, uyandıktan sonra bıçaklandığı gece neler olduğunu hatırlamaz. Alpanlar diken üzerinde Balkan'ın öfkesiyle karşı karşıyadır. Kartal, Azize'yi bir an önce Balkan'ın elinden kurtarmanın peşindedir. Kartal, Azize'yi evden gönderirken Balkan'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Ancak Azize, kardeşi için evden gitmek istemez. Balkan'ın dediği olur ve Azize evde kalır. Fakat Balkan'ın bir anda bıçaklandığı geceyi hatırlaması Azize için tehlikenin başlangıcıdır. Balkan, her şeyi bir kenara bırakır ve tek güvendiği kişiden yani Azize'den hesap soracaktır. Kartal, Azize'yi Balkan'dan koruyabilecek mi? 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR