X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Azize için yumruklar konuştu!

Kartal ve Balkan, ölen babaları hakkında konuşmaya başlarlar. Kartal, Balkan'a babalarını öldüren kişinin kendisi olduğundan şüphelendiğini söylüyor. Balkan ise, onun bu suçlamasını umursamaz bir şekilde karşılıyor ve sözü Azize'ye getiriyor. Azize'yi nerede sakladığını öğrenebilmek için Kartal'a bir aşk masalı anlatıyor ve bu sırada Azize hakkında ağzından kötü bir söz çıkıyor. Kartal, abisinin ileri geri konuşmasına daha fazla dayanamıyor ve ona yumruk atıyor. Balkan da kardeşini karşılık verince birbirlerine giriyorlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR