X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ayperi, Kaan'ın sigortalarını attırdı!

Ayperi, Kaan'ın kendisini boşadıktan sonra ona "Kaan Bey" diye hitap etmeye başlar. Artık aralarında patron-çalışan ilişkisi vardır. Ayperi bu yüzden haklarını aramaya başlar. Sue'ya bakan bir "dadı" olduğunda dolayı hayat güvencesi olarak Kaan'dan kendisine sigorta yapmasını ister. Kaan, zaten kendisine "Kaan Bey" diye mesafeli yaklaşmasına sinirlenmesinin üstüne, her olayın sonuna "Bana ne zaman sigorta yapacan!" diye gelen Ayperi görünce çıldırmaya başlar. Aralarındaki bu didişme ise, eğlenceli anlara dönüşür.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Emin Ağanın tarihi ibriğini Selo satmıştır

FRAGMANLAR