X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ben sana vuruldum Ayperi!

Ayperi yaşadığı olumsuzluklardan, Kaan'a olan duygularını açamamaktan, geçmişte babasının ailesini bırakıp gitmesinden dolayı içten içe yorulduğunu hisseder ve duygusal bir boşluğa düşer. Gözyaşlarını tutamaz. Kaan ise, ona destek olmak ve duygularını paylaşmak için güzel bir konuşma yapar. Ayperi'ye içinden geçen tüm güzel düşüncelerini söyler. Ayperi, duygularını açmakta utanır. Kaan'ın, Ayperi'ye ilanı aşk edeceği sırada Sue Bebeğin sesi bu güzel ortama bir virgül koyar...

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Sue Bebek 4. Bölümde baba demiştir

FRAGMANLAR