X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Hayri'nin 15 yıllık öfkesinin nedeni!

Ayperi'nin ve Kiraz'ın babası Hayri ile ilgili gerçekleri Selo'nun hikayesi ile anladık. Onbeş yıl önce kızlarını bırakıp gitmesinin gerçek sebebi Emin Ağa çıktı. Öfkesini kontrol edemeyen Hayri'yi, Emin Ağa köyden sürmüş ve kızları ile bir daha görüşmemesi için katıyetle tembihlemiştir.

Ayperi, bu gerçeği öğrendiği zaman nasıl bir tepki verecek? Hayri, Ayperi'ye kendini affettirebilecek mi? Hayri ve Emin Ağa arasında neler yaşanacak?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Kaan karakterini Ali İl oynamaktadır

FRAGMANLAR